Faglige artikler

Artiklene hører til oppgaver og aktiviteter som har spesielle temaer som er tidkrevende å finne fagstoff om, eller som har faginformasjon knyttet til en lokalitet.

I de kortere oppgavene oppgis faglig bakgrunnsinformasjon i oppgaveteksten. For oppgaver som er mer omfattende, men som har generelle temaer, oppgis relevante begreper og temaer, slik at fagstoffet kan hentes fra lærebøker.

Gea Norvegica Geopark

Ganz im Sinne der Geopark-Philosophie informiert der Gea Norvegica Geopark über das einzigartige naturräumliche und kulturelle Erbe in Südnorwegen. Verbindungen zwischen der Geologie und dem lokalen gesellschaftlichen Leben werden hier deutlich.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies